Wszelkie płatności na rzecz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku należy przekazywać na nasze konto bankowe:

Nr. konta BS w Legionowie 36 8013 0006 2007 0017 4118 0001

lub osobiście.

 

Cennik zajęć stanowi załącznik do ponizszego zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Nr 14/2016 z dn. 30.12.2016r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach + cennik

Powrót do topu strony