Menu rwd

Gminne Elimninacje 41. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"

Zapraszamy do udziału w 41. edycji Konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji (szczegóły w Regulaminie).

Prosimy o przesłanie  protokołu eliminacji oraz wypełnionych kart zgłoszeń laureatów
w terminie do 05 marca 2017r., do godz. 12.00.  do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 05-140 Serock, ul. Pułtuska 35, biuro@kultura.serock.pl, fax. 22 782 80 71.

Kolejność przesłuchań w eliminacjach gminnych zostanie ustalona przez organizatora
do 09 marca do godz. 16.00 i opublikowana na stronie internetowej www.kultura.serock.pl.

Eliminacje Gminne dla Szkół:
kl. O- VIII 
(od 6-ciu lat)
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku
- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
- Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego przy Zespole Szkół w Zegrzu

kl. gimnazjalne
- Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku
- Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła przy Zespole Szkół  w Zegrzu
- Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

 odbędą się w dn. 15 marca 2017r. o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock

Eliminacje Powiatowe dla gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew -  odbędą się w dn. 27 marca 2018r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej ratusza w Legionowie.