Główna treść strony Aktualności - kafle

Inwestycje Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Uprzejmie informujemy, że Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zakupiło zadaszenie do sceny oraz sprzęt nagłośnieniowy w ramach zadania

 „Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” objętego dofinasowaniem w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

  • autor: Adam Pawlak - specjalista ds. administracyjno-gospodarczych CKiCz w Serocku, data: 2018-07-26

2. inwestycje

Uprzejmie informujemy, że w związku z dalszą częścią inwestycji  Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zakupiło sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie scenicznew ramach zadania

 „Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” objętego dofinasowaniem w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

  • data: 2018-08-31
  • Plakat LGD dofinans.

wstecz