Menu rwd

Zajęcia wokalne w CKiCz w Serocku

- In canto 13+

- Kantyczki II od 9 r.ż.  oraz Kantyczki 15+

- Miejski Chór "Cantores Adalberti"

- Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. I i gr. II

Informacje o naszych grupach znajdziesz w zakładkach po lewej stronie.