Menu rwd

Kreatywna zabawa i nauka jest doskonałym sposobem na rozwijanie wyobraźni oraz  rozwijają zdolności manualne, a także pozwalają odkryć talenty i możliwości. Uczestnicy zajęć mają możliwość zrealizowania swoich najbardziej szalonych pomysłów, tworząc niepowtarzalne „dzieła sztuki”. Zajęcia łączące zabawę z edukacją poszerzają wiedzę, rozwijają zmysł estetyczny i wykształcają wrażliwość na odbiór dzieł sztuki z zakresu  plastyki.

Zajęcia plastyczne i ogolnorozwojowe w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku prowadzą

Paulina Nowaczyk - Pisarska

Paulina Nowaczyk - Pisarska z wyksztalcenia pedagog, animator, historyk. Od 2006 roku jest instruktorem plastyki w Ośrodku Kultury w Serocku. Jest bardzo wszechstronną osobą, o czym świadczy m.in. fakt, iż specjalizuje się w różnych technikach plastycznych.
Dzieci i młodzież z prowadzonych przez nią kół plastycznych często zajmują wysokie miejsca w konkursach plastycznych na skalę gminną, powiatową, ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Niektórzy z jej podopiecznych po skończeniu gimnazjum dostają się do szkół plastycznych lub o zbliżonym profilu. Jest autorką wielu scenografii czy dekoracji scenicznych do przeglądów, konkursów i przedsięwzięć gminnych. Brała czynny udział przy organizacji gminnych konkursach plastycznych. Wielokrotnie występuje w roli jurora konkursów plastycznych. Jest współautorką oraz współrealizatorką warsztatów plastycznych dla rodzin na terenie gminy Serock. Brała czynny udział w tworzeniu i realizacji programu „Sztuka Serock jednoczy” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodzona za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury od Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Katarzyna Książyk 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Nauczycielskiego wydziału pedagogicznego nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, dodatkowy fakultet z edukacji zdrowotnej. Ukończyła liczne kursy plastyczne, kreatywne i twórcze, w tym również kursy arteterapii. Zdobywczyni pierwszych miejsc w konkursach plastycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, również jako opiekun artystyczny swoich uczniów, którzy także osiągneli wysokie miejsca w konkursach. Realizatorka autorskich programów i innowacji w pracy pedagogicznej. Inicjatorka aukcji charytatywnych i instruktorka warsztatów twórczych dla nauczycieli. Pasjonatka rękodzieła, pomysłodawczyni zajęć kreatywnych dla dzieci, z którymi łatwo nawiązuje pozytywny kontakt.

Informacje o naszych grupach znajdziesz w zakładkach po lewej stronie.