Główna treść strony O nas

  • Logo Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

O nas

 

Ośrodek Kultury został powołany uchwałą Rady Miejskiej
w Serocku 24 maja 1991r. Ośrodek jest gminną instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

 

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony