Legimi

                                   

Ulotka informacyjna

Abonament Legimi w Bibliotece

 

Opis: C:\Users\Pracownicy\Desktop\legimimm.jpg

 

 

Instrukcja wydawania kodów Legimi Czytelnikom Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego

 

Użytkownik, który chce czytać e-booki, zgłasza się do Biblioteki, której jest

Czytelnikiem. Jej pracownik na podstawie okazanej mu ważnej karty

czytelnika wydaje jeden kod z miesięcznym okresem ważności (pierwsza

pula kodów ważna jest od 02.01.2020 do 31.01.2020 roku, kolejna od

01.02.2020 do 29.02.2020 itd.)

Czytelnik biblioteki wchodzącej w skład konsorcjum rejestruje się

(zakłada konto) w Legimi na dedykowanej bibliotekom konsorcjum

mazowieckiego stronie:  https://www.legimi.pl/mazowieckie podając kod

otrzymany w swojej Bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres email

(na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem

aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło - od tego momentu może

korzystać z usługi przez 30 dni (np. 14.01.2020-14.02.2020), a najpóźniej do

dnia zakończenia świadczenia usługi Legimi (dotyczy kodów wydanych i

aktywowanych w grudniu 2020, czyli do dnia 02.01.2021

Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje

pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a kolejny kod będzie musiał

ponownie (osobiście) pobrać w bibliotece - o konieczności aktywowania kodu

w miesiącu jego pobrania pracownik biblioteki musi poinformować czytelnika

Nie wydane do ostatniego w danym miesiącu dnia kody wygasają, a

pierwszego dnia następnego miesiąca biblioteka wydaje kody przypisane dla

tego miesiąca.

Aby zapoznać się z katalogiem ebooków i audiobooków firmy Legimi zapraszamy na stronę https://www.legimi.pl/ebooki/.

Powrót do topu strony