Główna treść strony Projekty

Projekt "STUKultura"

W dniach 01.06 - 13.10.2023 roku Centrum Kultury i Czytelnictwa realizowało projekt pod nazwą "STUKultura" który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023. Celami projektu było:

- tworzenie warunków dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, tj na terenie miasta i gminy Serock;
- upowszechnianie dorobku kultury polskiej wśród mieszkańców miasta i gminy Serock poprzez występy artystyczne nawiązujące ściśle do polskiego dziedzictwa kulturowego;
- zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym miasta i gminy Serock poprzez łączenie wydarzeń o różnym charakterze;
- dbanie o międzypokoleniowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Projekt towarzyszył obchodom 100-lecia odzyskania praw miejskich przez Serock, dlatego też jego realizacja wiązała się ze wzbogaceniem obchodów i uroczystości w komponenty kulturalne wykraczające poza dotychczasowe możliwości. W ramach projektu zrealizowano nastepujące aktywności:

 1. Koncert zespołu Brass Federacja, towarzyszący wydarzeniu Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej oraz pokaz kulinarny gotowania kuchni tradycyjnej;
 2. Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina towarzyszący VI Nadnarwiańskim Spotkaniom ze Sztuką;
 3. Koncert zespołu Zdążyć przed Północą, towarzyszący Serockim obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 • Projekt STUKultura
 • Projekt STUKultura
 • Projekt STUKultura
 • Projekt STUKultura

Inspiracje Wolności - projekt w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2022

W dniach 09.05 - 25.11.2022 roku Centrum Kultury i Czytelnictwa realizowało projekt pod nazwą "Inspiracje Wolności" w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2022, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celami projektu było:

 • Wzmocnienie funkcji Biblioteki w Serocku jako ośrodka animującego kulturę, a tym samym zwiększenie świadomości znaczenia biblioteki i jej funkcji w krzewieniu tożsamości narodowej oraz odpowiadaniu na ciekawość i potrzeby czytelnicze mieszkańców w różnym wieku;
 • Wzmocnienie funkcji Biblioteki w Serocku jako miejsca aktywizującego różnorodne społeczności lokalne poprzez zaangażowanie do udziału w działaniach projektowych osób z różnych grup wiekowych uczestniczących wspólnie w prowadzonych działaniach, tworząc tym samym więzi międzypokoleniowe;
 • Wzmocnienie potencjału Biblioteki w Serocku jako miejsca kreującego wspólnotę lokalną, poprzez nawiązanie współpracy z działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące aktywności:

I) Komponent historyczny - złożony z cyklu czterech spotkań z żywą historią w formule warsztatowej, został przeprowadzony przez doktora Mirosława Pakułę. Głównym motywem wspólnym wszystkich spotkań były wartości, idee, postawy oraz nastroje polaków, składające się na inspirację dążenia do niepodległości w okresie od 1794 do 1918 roku. Jednym z kluczowych elementów była postać Józefa Wybickiego.


Tematy spotkań:
Spotkanie 1. NIEPOKORNOŚĆ W GENACH - Postawy Polaków w czasie walk o niepodległość w latach 1794-1918;
Spotkanie 2. WALECZNOŚĆ W SERCACH - Zrywy niepodległościowe w latach 1794-1918;
Spotkanie 3. WOLNOŚĆ W DUSZACH - Twórczość artystyczna jako nośnik idei niepodległościowej;
Spotkanie 4. O NIEPODLEGŁOŚĆ NA ZIEMI SEROCKIEJ - Wydarzenia związane z walkami o wolność w okolicach Serocka w latach 1794-1918.
Warsztaty zawierały w sobie popularne metody wchodzenia w interakcję między uczestnikami w edukacji nieformalnej: elementy
dyskusji, dialogu, zagadek, quizów i odgrywania ról.

II) Komponent literacko-muzyczny - złożony z dwóch spotkań około-literackich oraz dwóch koncertów. Przeprowadzone działania obejmują:

 • Spotkanie poświęcone inspiracji wolności płynącej z XIX-wiecznej poezji polskiej. Podczas spotkania przedstawione zostały wybrane utwory poetyckie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Adama Asnyka w osnowie percepcji wolności wyłaniającej się z wybranych utworów, w kontekście zarówno wolności osobistej, jak i wolności i suwerenności całego narodu.
 • Spotkanie zatytułowane "Europejczycy bohaterom powstania listopadowego", poświęcone literackim obrazom inspiracji wolności jaką polskie dążenia niepodległościowe nadały literaturze europejskiej. Podczas spotkania Olgierd Łukaszewicz przedstawił rys historyczny i literacki wspomnianego zjawiska, ilustrując go bogato słowem, obrazem i muzyką.
 • Dwa koncerty w ramach cyklu Fontanna Muzyki - serii koncertów na serockim rynku o charakterze otwartym. W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa koncerty (7 sierpnia i 28 sierpnia):wystąpił Kwartet puzonowy oraz kwartet smyczkowy.

III) Komponent plastyczny - złożony z czterech rodzinnych warsztatów eksplorujących techniki i metody wyrażania potrzeby wolności poprzez mniej oczywiste plastyczne formy ekspresji. Warsztaty przeprowadziła Paulina Nowaczyk-Pisarska. Wśród czterech zaplanowanych tematów warsztatów znalazły się:

 • Znaki i symbole wolności - warsztaty eksplorujące metody abstrakcyjnego wyobrażenia wolności w formie piktogramów, znaków i symboli, zarówno dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych. Do realizacji wykorzystano materiały do recyklingu.
 • Wolność w przestrzeni miejskiej - warsztaty malarskie eksplorujące techniki wykonania muralu, przejawu potrzeby ekspresji wolności w przestrzeni miejskiej.
 • Malowane światłem. Cień wolności - Warsztaty poświęcone tworzeniu “rzeźby z cienia”. Technika polegała na zastosowaniu materiałów odnawialnych i śmieci do stworzenia nieoczywistej rzeźby, która oświetlona z właściwej perspektywy rzuca cień ujawniający prawdziwy sens dzieła.
 • Malowane światłem. Światło wolności - Warsztaty poświęcone tworzeniu obrazów podejmujących temat wolności z zastosowaniem techniki malowania na folii.

Podsumowaniem projektu było wydarzenie łączące w sobie wszystkie trzy komponenty tematyczne projektu. Wydarzenie miało miejsce 11 listopada 2022 roku i towarzyszyło obchodom Narodowego Święta Niepodległości. Podczas przygotowanego wieczoru artystycznego:

- Wystawione zostały prace stworzone podczas warsztatów plastycznych;
- Odbył się koncert utworów patriotycznych oraz poświęconych tematyce wolności, zagranych przez uczestników zajęć sekcji muzycznych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku;
- Wystąpił zespół wokalny "Kantyczki" złożony z uczestników zajęć wokalnych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, wykonując utwory patriotyczne oraz poświęcone tematyce niepodległości;
- Wystąpił "Teatr Oni" Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, prezentując dwie etiudy teatralne poświęcone tematyce wolności.

Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane"

zsAAAAASUVORK5CYII=

 

        Miło nam poinformować, iż Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w miesiącach czerwiec - wrzesień będzie rezlizowało projekt pt. "Sztuki zapomniane a odczarowane". Przedsięwzięcie stanowi profesjonalną ofertę działań edukacyjno – animacyjnych i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskie na lata 2014 – 2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Instytucją zarządzającą PROW 2014 – 2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

        Działanie zakłada realizację wielu bezpłatnych warsztatów mających na celu aktywizację społeczną różnych grup wiekowych, w tym grup defaworyzowanych, o utrudnionym dostępie do kultury.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jest swego rodzaju dialogiem pomiędzy współczesnym designem i technologicznymi innowacjami oraz tradycyjnym rzemiosłem i szeroko rozumianą kulturą materialną. Ponadto ma na celu przypomnienie tradycji i sztuki ludowej oraz rękodzieła artystycznego, popularyzując dziedzictwo kulturowe naszych przodków.

            Sam tytuł sugeruje powrót do przeszłości. Chęć przypomnienia dawnych tradycji, rzemiosła, zawodów co w zestawieniu z rzeczywistością i dzisiejszymi możliwościami może wywołać niepohamowaną twórczość, dynamiczny rozwój i wspólną zabawę, w której udział mogą wziąć całe rodziny.

      Program obejmuje ok 20 bezpłatnych wydarzeń: warsztatów, spotkań, wyjazdów, koncertów, podczas których uczestnicy będą poznawać dawne techniki rękodzieła, nabywać umiejętności posługiwania się nowymi technologiami oraz rozwijać kompetencje kulturowe i artystyczne pasje.

 

Łącznie to ok 100 godzin kreatywnych i relaksujących działań, które obejmują różne tematyczne działania:

 1. wydarzenie kulturalne – rozpoczynające
 2. warsztaty krawieckie
 3. warsztaty tkackie
 4. wyjazd studyjny do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie,
 5. wyjazd studyjny do Skansenu w Kuligowie,
 6. Wydarzenie kulturalne - podsumowujące

Na warsztaty obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do odwiedzania strony www.kultura.serock.pl oraz Facebooka.

 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat ogólny...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat wianki...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...

Projekt "Serocka miłość Ojczyzny"

LrhP16wOrYoAAAAASUVORK5CYII=

W dniach od 21.02.2022 do 13.05.2022 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku realizowało projekt pod nazwą “Serocka miłość Ojczyzny” w ramach programu “Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”, finansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. 

 

W ramach projektu zrealizowano: 

 

I) Lekcje żywej historii poświęcone problematyce Żołnierzy Wyklętych

W ramach tego działania przeprowadzono 2 lekcje żywej historii 1 marca 2022 roku oraz 2 lekcje historii 3 marca 2022 roku. Lekcje przeprowadzono w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 1 marca lekcje pod tytułem >>"Nie bójcie się, my jesteśmy z partyzantki...” Podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945 r.<<  prowadził doktor Artur Bojarski, zaś 3 marca lekcje pod tytułem >>Wyklęte Życiorysy Mazowsza: "Bruzda","Rój", "Zawada". Zwycięstwa i porażki na drodze do Wolnej Polski.<< prowadził pan Krzysztof Kołodziejczyk.

Zarówno 1 jak i 3 marca lekcjom towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im.7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej do swojej części lekcji wykorzystywali zarówno stroje jak i uzbrojenie, zaś po zamknięciu części oficjalnej prowadzili wraz z młodzieżą inspekcję uzbrojenia, pozowali do zdjęć i opowiadali o Żołnierzach Wyklętych. 

W lekcjach żywej historii wzięło udział blisko 280 uczniów klasy 7 i 8 ze szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz uczniów Powiatowego Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

Opiekę merytoryczną nad działaniem sprawowała Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

 

II) Wycieczka na Powązki, zorganizowana dla ludności z terenów wykluczonych

W ramach tego działania dnia 9 kwietnia 2022 roku zorganizowano wycieczkę na Powązki Wojskowe dla grupy 40 uczestników, złożonej z ludności z terenów wykluczonych. Założeniem nadrzędnym wycieczki było zaproszenie do udziału osób wykluczonych ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych, dlatego też do pomocy w stworzeniu listy uczestników zaprosiliśmy Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Po rekrutacji spośród osób wykluczonych do udziału w wycieczce zaprosiliśmy mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Wycieczka wyruszyła autokarem spod Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, zbierając po drodze osoby wykluczone z pomniejszych miejscowości i wsi. Na terenie Powązek Wojskowych, wycieczka podzieliła się na dwie mniejsze grupy celem dopasowania potrzeb dostępności różnych grup odbiorców względem metody i tempa zwiedzania. Obie grupy odwiedziły najważniejsze miejsca Powązek Wojskowych: Dolinkę Katyńską, Kwatery Szarych Szeregów i Batalionu "Zośka", groby walczących poległych podczas powstania warszawskiego, groby żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej i Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

 

III) Warsztaty z malowania ceramiki oraz odsłonięcie końcowego produktu w formie flagi Polski 

W ramach działania zorganizowaliśmy warsztaty z malowania ceramiki, których efektem było powstanie flagi Polski odzwierciedlającej społeczność lokalną oraz eksplorującej ekspresję miłości do Ojczyzny jako takiej. Przebieg aktywności obejmował:

-  czterogodzinne otwarte warsztaty z malowania ceramiki na serockim rynku, połączone z trwającymi w tym czasie obchodami święta patrona miasta, Świętego Wojciecha (24 kwietnia); 

- dwa czterogodzinne warsztaty z malowania ceramiki dla młodzieży klas 5 i 6 szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku (w dniach 25-29 kwietnia);

- wystawienie powstałej konstrukcji w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na serockim rynku (2 maja).

 

Wszystkie warsztaty prowadziła Paulina Nowaczyk-Pisarska. Podczas wszystkich warsztatów uczestnicy mieli okazję dekorować białe i czerwone kafle farbą olejną z zastosowaniem różnych technik i narzędzi, najczęściej jednak posługując się pisakami olejowymi i farbami. Warsztaty dla uczniów dodatkowo wzbogacone były o komponent prezentacji eksplorującej znaki i symbole narodowe, bogactwo przyrodnicze Polski oraz postaci historyczne.

W efekcie warsztatów powstało 288 kafli ceramicznych, które następnie zostały naklejone i zabezpieczone na stelażach.

 

Wystawieniu flagi 2 maja towarzyszył burmistrz Miasta i Gminy Serock, pan Artur Borkowski, który wraz z mieszkańcami odsłonił flagę o godzinie 12:00 na serockim rynku, celebrując tym samym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zebranymi. Flaga znajdowała się tam przez kolejne dwa tygodnie, po czym została przetransportowana na teren Centrum Kultury i Czytelnictwa, gdzie została wystawiona w przestrzeni rekreacyjnej Centrum.

 

 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny

Projekt CKiCz w Serocku zrealizowany w 2021 r.

Loga projektowe - Wspołfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

                „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.
          Cel operacji: Celem operacji jest modernizacja i doposażenie zaplecza lokalowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o nowych obszarach i zakresach działalności.

         Efekty: Zwiększenie oferty programowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Poprawa jakości świadczonych usług.  Wzrost estetyki przestrzeni publicznej.

       Nazwa beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

      Wartość operacji: 220 681,- PLN. Uzyskane dofinansowanie 178 030,- PLN

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

Dofinansowano w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Wakacyjne zmiany w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

        Lato dobiegło końca, a wraz z nim - czas porywających wydarzeń kulturalnych w plenerze. Tych jednak, którzy powrócili na zajęcia stałe w sezonie 2021/2022, czekało kilka miłych niespodzianek. Gdy oczy wszystkich zwrócone były na plenerowe sceny, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, za sprawą intensywnych prac inwestycyjnych, brzęczało niczym ul! Prace jednak zostały już zakończone - pozostały zaś ich trwałe efekty.

Celem prac była poprawa jakości świadczonych usług - i każda osoba korzystająca z oferty Centrum przekona się, że jakość ta ma bardzo wiele aspektów. Jednym z nich jest choćby długo wyczekiwana klimatyzacja zainstalowana w pięciu salach zajęciowych.

Wszystkich amatorów muzyki ucieszy wiadomość o profesjonalnej adaptacji i izolacji akustycznej w sali muzycznej, która pozwoli na regularne prowadzenie zajęć nauki gry na “bardzo głośnych” instrumentach, takich jak np. perkusja. Poprawa warunków akustycznych pozwala też na organizację przesłuchań w warunkach wyciszenia, profesjonalne nagrywanie audycji muzycznych oraz telekonferencji.

Sala przystosowana akustycznie to oczywiście fantastyczna sprawa, ale na czym tu grać? O to też udało się zadbać. Zakupiono pianino akustyczne, zestaw perkusyjny, skrzypce, gitary akustyczne i elektryczne ze wzmacniaczami oraz mikrofony instrumentalne, które pozwolą uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności oraz poprawę tych już nabytych.

A co, jeśli z różnych przyczyn nie będzie można korzystać z dobrodziejstw oferty Centrum na miejscu? Dofinansowanie objęło również zakup urządzeń technicznych: media serwera do rejestracji i streamingu wraz z kamerą PTZ oraz projektora multimedialnego. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie wydarzeń zdalnie w profesjonalnej jakości.

Ukoronowaniem letniej przemiany Centrum jest prawdziwy klejnot w przestrzeni miejskiej, który nie sposób przeoczyć. Jest to ozdobny mural, na którym tradycje rybackie i flisackie oraz walory przyrodnicze terenów Zalewu Zegrzyńskiego, lokalny artysta połączył z działalnością edukacyjną i artystyczną Centrum. Tak oto Muzy, na oczach wszystkich, zagościły nad Zalewem, w dorzeczu Bugu i Narwi - na elewacji Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Przemiany inwestycyjne same w sobie nie miałyby jednak sensu, gdyby nie ich wpływ na społeczność lokalną. Ta zaś entuzjastycznie odpowiedziała na efekty prac - w kolejnym sezonie zajęciowym naukę gry na instrumentach w Serocku podjęło więcej osób, niż w latach ubiegłych. I o to właśnie chodziło!

Wszystkie te inwestycje były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków U.E. pozyskanych w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.

 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
 • Artykuł w gazecie TOiOWO
 • Artykuł w gazecie TOiOWO - skan strony
 • Adaptacja sali muzycznej w ramach progrmu operacyjnego...
 • Adaptacja sali muzycznej w ramach progrmu operacyjnego...
 • Adaptacja sali muzycznej w ramach progrmu operacyjnego...
 • Adaptacja sali muzycznej w ramach progrmu operacyjnego...
 • Prace modernizacyjne budynku - tworzenie murala na ścianie...
 • Prace modernizacyjne budynku - tworzenie murala na ścianie...
 • Prace modernizacyjne budynku - tworzenie murala na ścianie...
 • Prace modernizacyjne budynku - tworzenie murala na ścianie...

Realizacja projektu "Algorytm Szaniawskiego"

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  w okresie od czerwca do września br. realizowało projekt w ramach programu „Kultura w Sieci” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W ramach projektu pt. "Algorytm Szaniawskiego" odbyło się 9 warsztatów reporterskich online dla młodzieży, których wynikiem był filmowy reportaż o Jerzym Szaniawskim w 50. rocznicę jego śmierci. 
 
Film został zmontowany i poddany recenzji krytyka filmowego. 
 
Zobaczcie efekty tej pracy. Mamy nadzieję, że Wam sie spodoba.
Podczas pierwszych zajęć online w dniu 1.07 br. proawadząca omawiała sprawy techniczne i organizacyjne.
Każdy uczestnik mówił kilka słów o sobie i o doświadczeniach z tworzeniem filmów. 
 
Pani Magda wyjaśniała termin found footage - co to za technika i jakie są jej zalety w epoce koronawirusa.
 
Kolejne zajęcia w dniu 08.07 to był wstep do tzw. storytellingu - skąd się wzięło pojęcie, co oznacza i kiedy może się nam przydać. Uczestnicy omówili cele warsztatów: wspólna, zbiorowa praca nad dokumentem found footage opowiadającym na nowo historię Jerzego Szaniawskiego. Oglądali materiały wizualne: fragmenty filmów dokumentalnych z różnych obszarów kina
 
Następne warsztaty w dniu 17.07 br. poruszały kwestie bohatera. Kto nabędza opowieść? 
Jak w ciekawy sposób można przestawiść Szaniawskiego w filmie.
Przedstawiono materiały wizualne: różne sposoby wprowadzania głównego bohatera i postaci pobocznych, m.in. dokumenty "Iwan Groźny z Treblinki", "Komunia" Anny Ziomeckiej, "Suger Man".
 
 24 lipca mieliśmy tzw.  burzę mózgów. Prowadziliśy reaserch w internecie. 
 
3 sierpnia każdy przedstawiał swój własny pomysł na scenariusz.
 
10 sierpnia uczestnicy zastanawiali się nad formą jaką ma przybrać film. 
 
24 sierpnia zajęcia z postprodukcji poprowadził Szymon Pietrzak "Od programowania, przez gry po sztukę".
 
20 września Magdalena Felis podsumowała warsztaty. Zmontowany film połączono z zaprojektowanymi materiałami graficznymi. Film zostaje poddany ocenie krytyka. 
 
27 września kolaudacja kończy prace nad filmem. Dyskusja uczestników. 
 • Plakat Algorytm Szaniawskiego
 • Recenzja filmu o Jerzym Szaniawskim w ramach projektu...

Projekt "Algorytm Szaniawskiego" 2020

Miło nam poinformować, iż Centrum Kultury i Czytelnictwa otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach dofinansowania będziemy realizować dziewięć warsztatów dziennikarskich on-line dla młodzieży 14 - 18 lat.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 19 czerwca br. ( przedłużamy termin do 22 czerwca)

Wymagania techniczne:

wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Kamera  mikrofon nie są wymagane.

 
 

 

Zapraszamy do kontaktu

 • Plakat projekt "Algorytm Szaniawskiego"

następna strona »

Powrót do topu strony