Główna treść strony O nas

  • Logo Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

10 czerwca 1992 roku Rada Miejska w Serocku utworzyła Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Serock jako samorządową instytucję kultury. Z dniem 1 stycznia 2015 roku została utworzona uchwałą Rady Miejskiej w Serocku samorządowa instytucja kultury
o nazwie: Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku w wyniku połączenia Ośrodka Kultury w Serocku i  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych. Profesjonalni instruktorzy prowadzą tu zajęcia m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, taneczne, fotograficzne,  nauki gry na pianinie lub gitarze, nauki gry w szachy. Uczestnicy zajęć maja na swoim koncie wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Dal osób, które chcą podzielić się swoimi talentami, organizowane są przeglądy, konkursy oraz turnieje.

W Sali widowiskowej odbywają się m.in. „Wieczory w Teatrze”, „Spotkania z Książką”,  koncerty, recitale,  projekcje filmów, spektakle dla dzieci
z udziałem znanych artystów. Co roku przygotowywane są bogate propozycje na „lato i zimę w mieście”.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest organizatorem wielu imprez plenerowych  - nie tylko w samym Serocku, ale również w innych miejscowościach gminy. Na serocki rynek i plażę miejską zapraszane są gwiazdy, które bawią publikę imprez plenerowych.
Kadra Centrum Kultury i Czytelnictwa stara się, żeby ich oferta była atrakcyjna i współtworzona przez uczestników biorących udział
w przedsięwzięciach.

W księgozbiorach Bibliotek: w Serocku i w Jadwisinie  znajduje się łącznie ponad 24 322 woluminy, w tym 4 761 w Jadwisinie. W czytelniach można korzystać  z encyklopedii, najrozmaitszych słowników i leksykonów specjalistycznych ze wszystkich dziedzin wiedzy  - ponad 1500 woluminów. Dostępne są również gazety codzienne i czasopisma - 20 tytułów. Księgozbiory są na bieżąco uzupełniane  o nowości wydawnicze, każdego roku około 1300 woluminów. Biblioteka organizuje również spotkania z cyklu „Spotkanie z Książką” czyli spotkanie z twórcami książek - autorami i wydawcami oraz sławnymi postaciami. Organizuje spektakle teatrów edukacyjnych i prelekcje historyczne o  charakterze rocznicowym oraz w ramach programów ogólnopolskich włącza się do akcji Narodowe Czytanie oraz Tydzień Bibliotek . W palcówkach Biblioteki udostępniany jest Internet – razem  3 stanowiska  z możliwością wydruku i kserowania za odpłatnością. W sprzedaży są publikacje, popularyzujące historię i tradycje środowiska lokalnego.

Powrót do topu strony