Główna treść strony Projekty

Projekt "Serocka miłość Ojczyzny"

LrhP16wOrYoAAAAASUVORK5CYII=

W dniach od 21.02.2022 do 13.05.2022 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku realizowało projekt pod nazwą “Serocka miłość Ojczyzny” w ramach programu “Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”, finansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. 

 

W ramach projektu zrealizowano: 

 

I) Lekcje żywej historii poświęcone problematyce Żołnierzy Wyklętych

W ramach tego działania przeprowadzono 2 lekcje żywej historii 1 marca 2022 roku oraz 2 lekcje historii 3 marca 2022 roku. Lekcje przeprowadzono w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 1 marca lekcje pod tytułem >>"Nie bójcie się, my jesteśmy z partyzantki...” Podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945 r.<<  prowadził doktor Artur Bojarski, zaś 3 marca lekcje pod tytułem >>Wyklęte Życiorysy Mazowsza: "Bruzda","Rój", "Zawada". Zwycięstwa i porażki na drodze do Wolnej Polski.<< prowadził pan Krzysztof Kołodziejczyk.

Zarówno 1 jak i 3 marca lekcjom towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im.7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej do swojej części lekcji wykorzystywali zarówno stroje jak i uzbrojenie, zaś po zamknięciu części oficjalnej prowadzili wraz z młodzieżą inspekcję uzbrojenia, pozowali do zdjęć i opowiadali o Żołnierzach Wyklętych. 

W lekcjach żywej historii wzięło udział blisko 280 uczniów klasy 7 i 8 ze szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz uczniów Powiatowego Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.

Opiekę merytoryczną nad działaniem sprawowała Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

 

II) Wycieczka na Powązki, zorganizowana dla ludności z terenów wykluczonych

W ramach tego działania dnia 9 kwietnia 2022 roku zorganizowano wycieczkę na Powązki Wojskowe dla grupy 40 uczestników, złożonej z ludności z terenów wykluczonych. Założeniem nadrzędnym wycieczki było zaproszenie do udziału osób wykluczonych ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych, dlatego też do pomocy w stworzeniu listy uczestników zaprosiliśmy Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Po rekrutacji spośród osób wykluczonych do udziału w wycieczce zaprosiliśmy mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Wycieczka wyruszyła autokarem spod Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, zbierając po drodze osoby wykluczone z pomniejszych miejscowości i wsi. Na terenie Powązek Wojskowych, wycieczka podzieliła się na dwie mniejsze grupy celem dopasowania potrzeb dostępności różnych grup odbiorców względem metody i tempa zwiedzania. Obie grupy odwiedziły najważniejsze miejsca Powązek Wojskowych: Dolinkę Katyńską, Kwatery Szarych Szeregów i Batalionu "Zośka", groby walczących poległych podczas powstania warszawskiego, groby żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej i Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

 

III) Warsztaty z malowania ceramiki oraz odsłonięcie końcowego produktu w formie flagi Polski 

W ramach działania zorganizowaliśmy warsztaty z malowania ceramiki, których efektem było powstanie flagi Polski odzwierciedlającej społeczność lokalną oraz eksplorującej ekspresję miłości do Ojczyzny jako takiej. Przebieg aktywności obejmował:

-  czterogodzinne otwarte warsztaty z malowania ceramiki na serockim rynku, połączone z trwającymi w tym czasie obchodami święta patrona miasta, Świętego Wojciecha (24 kwietnia); 

- dwa czterogodzinne warsztaty z malowania ceramiki dla młodzieży klas 5 i 6 szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku (w dniach 25-29 kwietnia);

- wystawienie powstałej konstrukcji w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na serockim rynku (2 maja).

 

Wszystkie warsztaty prowadziła Paulina Nowaczyk-Pisarska. Podczas wszystkich warsztatów uczestnicy mieli okazję dekorować białe i czerwone kafle farbą olejną z zastosowaniem różnych technik i narzędzi, najczęściej jednak posługując się pisakami olejowymi i farbami. Warsztaty dla uczniów dodatkowo wzbogacone były o komponent prezentacji eksplorującej znaki i symbole narodowe, bogactwo przyrodnicze Polski oraz postaci historyczne.

W efekcie warsztatów powstało 288 kafli ceramicznych, które następnie zostały naklejone i zabezpieczone na stelażach.

 

Wystawieniu flagi 2 maja towarzyszył burmistrz Miasta i Gminy Serock, pan Artur Borkowski, który wraz z mieszkańcami odsłonił flagę o godzinie 12:00 na serockim rynku, celebrując tym samym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zebranymi. Flaga znajdowała się tam przez kolejne dwa tygodnie, po czym została przetransportowana na teren Centrum Kultury i Czytelnictwa, gdzie została wystawiona w przestrzeni rekreacyjnej Centrum.

 

 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny
 • Projekt Serocka miłość Ojczyzny

wstecz

Powrót do topu strony