Główna treść strony Projekty

Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane"

zsAAAAASUVORK5CYII=

 

        Miło nam poinformować, iż Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w miesiącach czerwiec - wrzesień będzie rezlizowało projekt pt. "Sztuki zapomniane a odczarowane". Przedsięwzięcie stanowi profesjonalną ofertę działań edukacyjno – animacyjnych i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskie na lata 2014 – 2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Instytucją zarządzającą PROW 2014 – 2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

        Działanie zakłada realizację wielu bezpłatnych warsztatów mających na celu aktywizację społeczną różnych grup wiekowych, w tym grup defaworyzowanych, o utrudnionym dostępie do kultury.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jest swego rodzaju dialogiem pomiędzy współczesnym designem i technologicznymi innowacjami oraz tradycyjnym rzemiosłem i szeroko rozumianą kulturą materialną. Ponadto ma na celu przypomnienie tradycji i sztuki ludowej oraz rękodzieła artystycznego, popularyzując dziedzictwo kulturowe naszych przodków.

            Sam tytuł sugeruje powrót do przeszłości. Chęć przypomnienia dawnych tradycji, rzemiosła, zawodów co w zestawieniu z rzeczywistością i dzisiejszymi możliwościami może wywołać niepohamowaną twórczość, dynamiczny rozwój i wspólną zabawę, w której udział mogą wziąć całe rodziny.

      Program obejmuje ok 20 bezpłatnych wydarzeń: warsztatów, spotkań, wyjazdów, koncertów, podczas których uczestnicy będą poznawać dawne techniki rękodzieła, nabywać umiejętności posługiwania się nowymi technologiami oraz rozwijać kompetencje kulturowe i artystyczne pasje.

 

Łącznie to ok 100 godzin kreatywnych i relaksujących działań, które obejmują różne tematyczne działania:

 1. wydarzenie kulturalne – rozpoczynające
 2. warsztaty krawieckie
 3. warsztaty tkackie
 4. wyjazd studyjny do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie,
 5. wyjazd studyjny do Skansenu w Kuligowie,
 6. Wydarzenie kulturalne - podsumowujące

Na warsztaty obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do odwiedzania strony www.kultura.serock.pl oraz Facebooka.

 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat ogólny...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat wianki...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...
 • Projekt "Sztuki zapomniane a odczarowane" - plakat...

wstecz

Powrót do topu strony