Główna treść strony Projekty

PRACOWNIA SZTUK WSZELKICH 2020

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku rusza z nowym projektem "Pracownia sztuk wszelkich" .
Zapraszamy na bezpłatne wakacyjne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

 • LOGA
  LOGA

ZAPROSZENIA PRACOWNIA SZTUK WSZELKICH

 • PRACOWNIA SZTUK_ogolny
 • PRACOWNIA SZTUK_dzieci
 • Warsztaty malarskie
 • Kopia_zapasowa_Pracownia _bizuteria
 • Pracownia_sztuk_warsztaty_malarskie_krzywe
 • Pracownia_sztuk_warsztaty_witraz_krzywe
 • Pracownia_sztuk_warsztaty_wikliniarskie_krzywe
 • Rezzba_pracownia sztuk
 • Pracownia Sztuk Wszelkich_warsztaty rzeźbiarskie
 • Zaproszenie na koncert podsumowujący projekt

Projekt „Pracownia Sztuk Wszelkich”       

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, podczas minionych wakacji zrealizowało cykl bezpłatnych, artystycznych warsztatów obejmujących różne techniki artystyczne. Operacja pt. „Pracownia Sztuk Wszelkich” była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

                Podstawowym celem tego projektu było wzmocnienie kapitału społecznego i  zaspokojenie potrzeb  różnych grup wiekowych, a w szczególności grupy defaworyzowanej, dzieci i młodzieży oraz osób po 50 r.ż. na terenie LGD Zalew Zegrzyński. W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty: wikliniarskie, ceramiczne, tworzenia witrażu i mozaiki, tworzenia biżuterii,  malarskie, rzeźbiarskie. Do realizacji przedsięwzięcia CKiCZ w Serocku zaprosiło głównie lokalnych artystów i  przedsiębiorców. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności projektowania biżuterii, robienia witrażu, tworzenia ozdób z wikliny (np. dla ogrodu), tworzenia naczyń ceramicznych. Poznali różne techniki malarskie oraz sztukę tworzenia rzeźby w drewnie.

Powyższe zajęcia przekonały uczestników, że proces tworzenia rękodzieła jest nie tylko pogłębianiem umiejętności i doskonaleniem sprawności, ale może być atrakcyjny, różnorodny, przydatny, a często konieczny np. w gospodarstwie domowym. W myśl przedsięwzięcia „Klucz do potęgi” udowadnia, że edukacja jest potrzebna na każdym etapie życia i rozwoju człowieka. Zawsze wydobywa potencjał kreatywności tak z dzieci jak i dorosłych w różnym wieku. Stwarza też naturalną płaszczyznę wymiany doświadczeń między starszym, a młodszym pokoleniem. Inspiruje wszystkich uczestników do nieszablonowych metod uczenia się i pracy przy użyciu często prostych i naturalnych materiałów.

                Każde warsztaty zakończyły się rozdaniem dyplomów zaświadczających o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego.

Realizacja tegoż projektu dowiodła, że najlepszą promocją kulturowo – historycznego dziedzictwa całego obszaru LGD, w tym naszej gminy, są dzieła wykreowane przez twórczą wyobraźnię uczestników.

Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział ponad 150 uczestników. 

W dniu 27 września br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej CKiCZ w Serocku odbyło się wydarzenie podsumowujące cały cykl spotkań. Podczas wernisażu zostaną zaprezentowane prace wszystkich uczestników poszczególnych warsztatów: malarskich, ceramicznych, rzeźbiarskich, witrażu, tworzenia biżuterii. Dwie rzeźby prezentujące Boginie Melpomenę i Terpsychorę staną przed wejściem do Sali widowiskowej Centrum Kultury.

Jesteśmy przekonani, że stworzone prace wzbudzą zachwyt, podziw i wyzwolą w każdym odbiorcy mnóstwo przeżyć i artystycznych doznań. Wystawę prac umili wystąp zespołu Roberta Kasprzyckiego, który zagra utwory z nurtu poezji śpiewanej.

 

« poprzednia strona   następna strona »

Powrót do topu strony