Główna treść strony 2021

PÓŁKOLONIE LETNIE 2021 r.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na półkolonie z kulturą.

W tym roku będziemy realizować bogaty program edukacyjno - rekreacyjny w dwóch terminach:

I Turnus "Bliżej natury" - 12.07.2021 r. - 16.07.2021 r.

II Turnus "Kosmiczna podróż" - 02.08.2021 r. – 06.08.2021 r.

Wstępny program jest do wglądu w sekretariacie CKiCZ w Serocku.

Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian  w programie zajęć.

Zgłoszenia przejmowane są drogą mailową na adres: biuro@kultura.serock.pl lub osobiście w sekretariacie CKiCZ w Serocku w godzinach otwarcia.

 

W celu zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić:

- kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,

- oświadczenie/zgodę na samodzielne wyjście,

- zgodę na codzienny pomiar temperatury,

- oświadczenie o stanie zdrowia (w pierwszym dniu wypoczynku).

Dokumenty należy złożyć w ciągu siedmiu dni od momentu deklaracji uczestnictwa.

Wypełnienie karty kwalifikacyjnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Półkolonii.

Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony www. kultura.serock.pl lub w sekretariacie CKiCZ w Serocku.

 

  • Zaproszenei_Plakat

wstecz