Menu rwd

Menu podstrona

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W przededniu rocznicy Zbrodni katyńskiej spotkaliśmy się na serockim Rynku by wspomnieć polskich jeńców wojennych zgładzonych na terytorium Związku Radzieckiego.

 Zbrodni dokonano przeszło 79 lat temu w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Zginęło wówczas blisko 22 tysiące obywateli polskich, którzy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Słowo „Katyń” to symbol eksterminacji polskiej elity, ale także kłamstwa, które – w zamyśle sowieckich oprawców – miało spowodować, że prawda o zbrodniach dokonywanych przez NKWD nigdy nie zostanie odkryta. Stało się inaczej, a pamięć o Katyniu jest dziś uniwersalną lekcją.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski przypomniał w swym okolicznościowym przemówieniu najważniejsze symbole i że Katyń dziś to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele miasta i gminy Serock, lokalnych służb mundurowych, stowarzyszeń i instytucji oraz ze sztandarami radni,  ochotnicze straże pożarne, uczniowie SP w Serocku, a także okoliczni mieszańcy. Zebranym podczas uroczystości przedstawiona została historia zbrodni, poezja katyńska. Całość poprowadziła aktorka Anna Kutkowska, a część ceremonii wojskowej żołnierze CSŁiI w Zegrzu.

Po uroczystym Apelu Pamięci i salwie honorowej przedstawiciele przybyłych delegacji złożyli kwiaty przed tablicą pamięci upamiętniającą poległych i pomordowanych za ojczyznę.

Tych, którzy nie mogli dziś być na uroczystych obchodach zapraszamy do złożenia zniczy pod tablicą pamięci oraz na msze w intencji   "katyńczyków".

wstecz