Główna treść strony 2020

Wytyczne dot. funkcjonowania CKiCZ w czasie epidemii

Wytyczne dotyczące funkcjonowania Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

W związku z wdrażaniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania instytucji są dostosowane do indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na jej terenie.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wznawia stacjonarną, statutową działalność
w następujący sposób:

- od 1 czerwca br. - zajęcia indywidualne, lekcje nauki gry na instrumentach,

- od 8 czerwca br. - zajęcia artystyczno - ruchowe, wokalne, prowadzone w grupach liczebnie dostosowanych do przestrzeni obiektu.

Wszystkie zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe będą się odbywać w oparciu
o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony podczas trwania pandemii Covid-19. Na bieżąco będziemy reagować oraz informować Państwa o kolejnych zmianach przepisów w zakresie działalności placówki.

 

Na pierwsze zajęcia każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do CKiCZ podpisane: oświadczenia o stanie zdrowia,  zgodę na pomiar temperatury oraz zgode na udział dziecka w zajęciach.

Jest równiez obowiązany do poinformowania instruktora
o każdej zmianie stanu zdrowia.

wstecz