Główna treść strony OGŁOSZENIA I OFERTY

OGŁOSZENIA I OFERTY

Zamówienia Publiczne oraz oferty CKiCz w Serocku

Zamówienia Publiczne oraz oferty CKiCz w Serocku

Ogłoszenie o naborze_Referent ds sekretariatu

„Dostawa elementów infrastruktury w postaci, systemu nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”.

  • data: 2018-07-13

„Dostawa elementów infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego, systemu nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”.

Remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury – sali widowiskowej CKiCz”